Sajtóközlemény

Megújult Homokkomárom Községházának épülete

2022/06/20

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának és Magyarország Kormányának közel húszmillió forintos támogatásának köszönhetően önkormányzatunk megvalósíthatta régi célkitűzését, a Hivatal épületének energetikai felújítását. A projekt címe: „Homokkomárom önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” (TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00008).

Egy épület egyes helyiségei ideális-optimális hőmérsékletének beállítása nagy mértékben csökkentheti az üzemeltetési kiadásokat, ha figyelembe vesszük, hogy 1 °C-os hőmérsékletcsökkentéssel 5-6%-os energia-megtakarítás érhető el. Ezt szem előtt tartva jelen projektünkben 258 m2 homlokzati felületen valósult meg az utólagos hőszigetelés 15 cm vastagságban, valamint a 65 m2-es padlásfödém esetében 25 cm vastagságban. A 90 m2 magastetőre fújható hőszigetelő anyag került. Projektünkben továbbá majd 30 m2 nyílászáró felület cseréjére került sor.

Az aktív napenergia hasznosítás egyik legelterjedtebb gépészeti berendezése a napelemes rendszer. A Hivatali épület tetejére 2,2 kWp-es napelemes rendszer került, mely 2050 kWh/év villamos energiát termel. Egy éjszakai 3 °C-os hőmérsékletcsökkentés jelentős energia-megtakarítást eredményezhet, melyet programozható fűtésszabályozással valósíthatunk meg. Projektünkben a hőtechnikai fejlesztéssel 104,27 GJ fűtési energiát takarítunk meg.

A projekt megvalósításával összességében éves szinten 10,86 tonna CO2eq, valamint 695 591 Ft energiaköltség megtakarítást érünk el!

Az energetikai fejlesztések során megújuló önkormányzati épület látható, külső változásait a lakosság is észleli: látják, hogy „valami történik” a településen. A megvalósuló energetikai beruházással a település vezetése önmagában is jó példával jár elől és formálja a lakosság szemléletét a hagyományos és a megújuló energia-felhasználás különbségeiről, a fenntarthatóságról, valamint ráirányítja a figyelmet a széles körben alkalmazott modern technológiákra.  

Projekt lezárásának dátuma: 2023 március 31


Támogatott: Homokkomárom Község Önkormányzata

Cím: 8777 Homokkomárom, Jókai utca 35

Adószám: 15436629-1-20

MFP azonosító: 1003107975

Projekt azonosítója: 3288526798

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 című, MFP-TFB/2021 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.

A pályázatunk nyert.

A projekt címe: Meglévő falugondnoki szolgálat fejlesztése új falugondnoki busz beszerzésével Homokkomáromban

A vissza nem térítendő támogatás összege 14 999 919 Ft, amely fedezte a falugondnoki busz beszerzését, és az ezzel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket is úgy, mint regisztrációs adó, forgalomba helyezés, matricázás a Magyar Falu Program előírásai szerint, valamint a projekt előkészítés és projektmenedzsment költségei.

Köszönjük a Magyar Államnak a támogatást!

Önkormányzatunk falugondnoki szolgáltatást működtet a településen széles körű tartalommal.  A településen iskola, óvoda nem működik, így a gyerekek nagyrészt a nagykanizsai óvodákba és iskolákba járnak, többen a már meglévő falubusszal. A buszt szociális ebédszállítás, szakrendelésre, egészségügyi vizsgálatra, hivatali ügyintézésre, rendezvényekre szállításra, bevásárlásra, gyógyszer kiváltásra használjuk. Az új falubusz beszerzése elengedhetetlen volt, jól illeszkedik a település fejlesztési terveihez, hiszen ez is a településen élők kényelmét, jobb ellátottságát szolgálja.  A szolgálat a település lakóinak nagy megelégedettségére működik.

A beszerzett új gépjármű: 1 db 9 személyes Ford Transit Kombi Trend típusú gépjármű.

Környezetvédelmi szempontból a beszerzett falubusz teljes mértékben megfelel az európai irányelveknek, emellett pedig költséghatékony, megbízható szervizháttérrel rendelkezik.

Az új falubusz a fent említetteken kívül segítséget nyújt az önkormányzati információk közvetítésében: eljuttatja az önkormányzati hirdetményeket, meghívókat, leveleket, szórólapokat a lakosság részére. Egyéb gyermekszállítás programokra, rendezvényekre, közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében közreműködik a szolgálat, illetve más településekre a szállítást biztosítja, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

A beszerzéssel a település lakosságának a szolgálata valósul meg magasabb színvonalon. Az új busz beszerzése hozzájárul településünk hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötödéséhez. Településünk már működő falugondnoki szolgáltatása magasabb szintre léphet, egy magas színvonalú, alacsonyabb káros anyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárműbeszerzés révén.

A beszerzés az Autó-Szántó Kft-től valósult meg.

Singula Ferencné, polgármester


Projekt neve: Útépítés Zsigárdmajorban

Projekt azonosító: 3072286644

Szerződött támogatás összege: 29.962.855,-Ft

Támogatás mértéke: 100%


Projekt címe Homokkomárom önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés száma TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00008
Támogatás összege (Ft) 19 478 170
A projekt megvalósításának kezdete 2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023 március 31

 

 

 

A beruházás során a községháza épületének energetikai felújítására kerül sor Homokkomárom községben. A projektbe bevont épület épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.

A községháza épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:
3.1.1. a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által: Nyílászárók cseréje fa/PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró. Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg., ferde tetőtér 10 cm vtg., árkádfödém 24 cm vtg., hőszigetelő rendszer alkalmazásával.

3.1.2.2. a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: Az épületben található korszerűtlen állandó hőmérsékletű gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva.

3.1.1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

Beruházás során a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: Projektarányos és infokommunikációs akadálymentesítés Nyilvánosság biztosítása Képzési anyag kidolgozása A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük.

A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal: – a kivitelezés beszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a beszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről) – energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről) – projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése. Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben.

A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a marketingre és projektkommunikációra az – elért fejlesztési eredmények ismertetése mellett – az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának minél szélesebb körű ismertetése céljából.

Ennek érdekében a projekt keretében megvalósult beruházás átadásakor a településen egy rendezvényt szervezünk, ahol a fenntarthatóság és az energiahatékonyság témájában tartunk lakossági tájékoztatót (fórumot) az elérhető lehetőségekről.

Emellett a megvalósítás során kiadványokban és online felületeken is folyamatosan tájékoztatjuk a projekt tágabb célcsoportját – a fenntartható energiagazdálkodási módszerek elterjesztése céljából – a lakosság számára is elérhető technológiákról és megoldásokról. A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.