Projekt neve: Útépítés Zsigárdmajorban

Projekt azonosító: 3072286644

Szerződött támogatás összege: 29.962.855,-Ft

Támogatás mértéke: 100%


Projekt címe Homokkomárom önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés száma TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00008
Támogatás összege (Ft) 19 478 170
A projekt megvalósításának kezdete 2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.12.29.

 

 

 

A beruházás során a községháza épületének energetikai felújítására kerül sor Homokkomárom községben. A projektbe bevont épület épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.

A községháza épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:
3.1.1. a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által: Nyílászárók cseréje fa/PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró. Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg., ferde tetőtér 10 cm vtg., árkádfödém 24 cm vtg., hőszigetelő rendszer alkalmazásával.

3.1.2.2. a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: Az épületben található korszerűtlen állandó hőmérsékletű gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva.

3.1.1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

Beruházás során a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: Projektarányos és infokommunikációs akadálymentesítés Nyilvánosság biztosítása Képzési anyag kidolgozása A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük.

A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal: – a kivitelezés beszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a beszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről) – energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről) – projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése. Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben.

A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a marketingre és projektkommunikációra az – elért fejlesztési eredmények ismertetése mellett – az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának minél szélesebb körű ismertetése céljából.

Ennek érdekében a projekt keretében megvalósult beruházás átadásakor a településen egy rendezvényt szervezünk, ahol a fenntarthatóság és az energiahatékonyság témájában tartunk lakossági tájékoztatót (fórumot) az elérhető lehetőségekről.

Emellett a megvalósítás során kiadványokban és online felületeken is folyamatosan tájékoztatjuk a projekt tágabb célcsoportját – a fenntartható energiagazdálkodási módszerek elterjesztése céljából – a lakosság számára is elérhető technológiákról és megoldásokról. A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.