Helyi Építési Szabályzat

HIRDETMÉNY

lakossági fórum megtartásáról és partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Homokkomárom Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata az Má-1 és Mk-2 jelű övezetek tekintetében

A fenti felülvizsgálatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdés alapján egyszerúsített eljárás keretében kívánjuk végrehajtani.

A Kormányrendelet 29/A. §-a és Homokkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2017. (IV. 10.) sz. Önk. rendelete alapján a településrendezési eszköz módosításáról – társadalmi bevonás keretében – a partnerségi egyeztetésben résztvevőket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Homokkomárom Község településrendezési eszközeinek az Má-1 és Mk-2 jelű övezetek tekintetében történő felülvizsgálatával kapcsolatosan a lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján kizárólag elektronikusan kerül sor. A (3) bekezdés értelmében elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján (www.homokkomarom.hu) közzétett részletes szakmai tájékoztató.

A fentieken túl tájékoztatom a Partnereket, hogy Homokkomárom Község településrendezési eszközeinek az Má-1 és Mk-2 jelű övezetek tekintetében történő felülvizsgálatával kapcsolatosan partnerségi egyeztetés keretében 2021. február 17-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek kizárólag elektronikus úton a fuzvolgyhivatal@gmail.com e-mail címre.

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Homokkomárom, 2021. január 27.

Tisztelettel:

Singula Ferencné sk.                                                 dr. Szigeti Ildikó s.k.

      polgármester                                                                    aljegyző

Homokkomárom alátámasztó munkarész

Homokkomárom HESZ. rendelet