• warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 345.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 353.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 345.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 353.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 345.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/homokoma/public_html/sites/all/modules/availability_calendars/availability_calendars.module on line 353.

Fejlesztési koncepció1. Szennyvízcsatorna építése és szennyvíztisztítás megoldása


Az Önkormányzat a környező települések önkormányzataival közösen több éve folyamatosan pályázott annak érdekében, hogy ezen településeken a szennyvízcsatorna kiépítése és a szennyvíztisztítás megoldott legyen. Jelenleg a lakásokban keletkező szennyvíz szikkasztó vagy zárt rendszerű szennyvíztárolóban való gyűjtés után szippantásos ürítése történik, amit környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vállalkozó szállít el a kijelölt ürítő helyre. A szennyvízcsatorna hálózat tervi szinten elkészült a nagykanizsai szennyvíztisztítóra történő csatlakozással. A szennyvíztisztító hálózat kiépítése a község elsőrendű, legfontosabb feladata.


2. Árkok folyamatos rendebetétele, a Kossuth Lajos utcában a hídon átmenő forgalom szabályozása.


3. Útépítések, felújítások


Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő több száz zártkerti, magántulajdonú ingatlanhoz az önkormányzat tulajdonában lévő út vezet. Az út több mint tíz éve készült, azóta azon minimális karbantartás történt. Az út melletti vízelvezető árkok eltömődtek, az út burkolata tönkrement, ezért szükséges a burkolatok felújítása, a padka megerősítése, valamint a vízelvezető árok tisztítása.


Útépítések az alábbi helyeken várhatók:


1.Járdaépítés illetve felújítás a Jókai és Petőfi utcában, a polgármesteri hivatal mögött
2.Petőfi és Kossuth utcában az úttest karbantartása, felújítása
3.Zártkertekben utak javítása, felújítása.
4.Zsigárd utca útjának javítása, aszfaltos út kiépítése, Zsigárdi bekötőút megépítése

5. Lakóterületek kijelölése


Új lakóterület fejlesztés javasolt a letelepülni vágyó, nyugodt természeti környezetet szerető lakosok részére


4.1. a község keleti részén a meglévő belterületi telkekhez csatlakozó zártkerti területek
belterületbe vonásával és újraosztásával (Nagy Csinga)
4.2. Az önkormányzat ingatlanjainak hasznosítása.
4.3. Zsigárdi lakott külterület belterületbe vonása, vagy tanyának nyilvánítása
4.4. A telkek falusias lakóterület felhasználással, északi oldalhatáron álló beépítéssel, 4,5 m
maximális építménymagassággal, 30 % max beépítési százalékkal építhetők be. Az új
telkek minimális szélességére 20 m, telekterületére 900 m2 javasolt.


5. Gazdasági terület fejlesztés


A meglévő major területe és részben a környezetének növelésével, a község déli, dél-nyugati területén lakóterületet nem zavaró kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása javasolt. A gazdasági területen szabadon álló beépítéssel, 6 m maximális építmény magassággal, és 40 %-os beépítettséggel helyezhetők el építmények. Az új telkek minimális szélességére 30 m, telekterületére 2000 m2 javasolt. 020/1 hrsz. Major területi használatának szabályozása (istállók).


6. Buszöböl rekonstrukció, buszváró építése


A községben a faluközpontban lévő buszfordulót ki kell alakítani, az öblökben új esztétikus buszvárók kialakítása javasolt. Parkoló építés a faluközpontban és a zarándokhely részére.


7. Faluközpont kialakítása.


A meglévő megmaradó épületállomány felújítása, új arculat felépítése, csatlakozás a polgármesteri hivatal mögötti területhez.. A Kossuth utcában található hídon átmenő forgalom szabályozása (kétirányú súlykorlátozás)


8. Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés


A községben a települési szilárd kommunális hulladékot a nagykanizsai Saubermacher-Pannonia Kft. gyűjti össze kétheti rendszerességgel és szállítja el a nagykanizsai szemétlerakóba. A szervezett szemétszállítás ellenére a település korábbi szeméttelepére a lakosság elsősorban lomtalanításra való szemetet szállít. A lerakó megszüntetése és rekultivációja javasolt. Szükséges a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a háztartási biohulladék helyben történő komposztálása feltételeinek megteremtése.


9. Falusi turizmus feltételeinek megteremtése


A községben a falusi turizmusnak, falusi vendéglátásnak nincsenek hagyományai. A turistaútvonalak mentén fekvő településen a kemping kiépítésével egyidőben megfelelő marketing munkával meg kell teremteni a vendégek idecsalogatásának feltételeit, illetve a lakosságot fel kell készíteni a vendéglátás feltételeinek befogadására.


10. Vadászturizmus, kerékpáros és lovasturizmus körülményeinek megteremtése.


11. Templomhoz kapcsolódó vallási turizmus kiszélesítése. Templom külső felőjítása, homlokzatfestése (egyházközség feladata elsősorban)


12. Temető köré kerítés építése, a bővítés leheltőségének biztosítása.


13. Borturizmus kialakítása


A zártkertben üdülőövezet kialakítása, borturizmus fellendítése, meglévő régi prések felújítása, bemutatása.